• Opinie
  28 mei 2011

  In s&d 2008/3 pleit Ruben Zandvliet ervoor om mensen die ‘de vruchten plukken van het hoger onderwijs’ hier veel meer zelf aan te laten bijdragen. De meeste studenten zouden dan wel een lening...

 • Opinie
  27 mei 2011

  De generatie die Nederland over enkele decennia zal besturen laat zich niet altijd van haar beste kant zien. Zowel PvdA-minister Plasterk als fractievoorzitter Jacques Tichelaar kregen van de...

 • Opinie
  26 mei 2011

  Sinds februari 2006 besteden scholen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs verplicht aandacht aan ‘actief burgerschap’. Leerlingen worden opgeleid tot actieve burgers die volop...

 • Opinie
  01 december 2009

  ‘De regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst.’ Met deze woorden liet Johan Rudolf Thorbecke tijdens een Kamerdebat in 1862 weten dat hij kunst niet als regeringszaak beschouwde....

 • Opinie
  01 september 2009

  Onlangs heeft staatssecretaris Dijksma twee basisscholen gekort op de rijksbijdrage. De reden was dat het onderwijs niet voldeed aan de eisen die de overheid daaraan stelt. De ene school liet de...

 • Publicatie
  01 mei 2009
 • Opinie
  01 mei 2009

  In S&D 2008/10 schreef Sietske Waslander dat om zo veel mogelijk talenten van zo veel mogelijk leerlingen te ontwikkelen het nodig is ‘… dat daadwerkelijk verscheidenheid ontstaat tussen...

 • Opinie
  01 mei 2009

  Het stof dat het eindrapport Tijd voor onderwijs van de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem, deed opwaaien is weer wat...

 • Opinie
  01 mei 2009

  Het sociaal-democratisch ideaal van gelijke kansen op zelfontplooiing voor allen - ongeacht afkomst, achtergrond of inkomen - heeft nog niets van zijn waarde verloren. De motor van de...

 • Publicatie
  01 maart 2009