• Opinie
  01 september 2007

  Ronald Plasterk wil het onderwijs teruggeven aan de leraren. ‘Zij moeten verlost worden van de uitdijende kaste van managers die de docenten de afgelopen jaren steeds meer buitenspel heeft gezet...

 • Opinie
  01 september 2007

  Het huidige onderwijs aan economische faculteiten geeft een te smal beeld van de interacties tussen economie, staat, politiek en maatschappij. Als het doel is om kritische academici met een...

 • Opinie
  01 augustus 2007

  In de bundel Gelijk is een zestal essays samengebracht over de belangrijkste aspecten van het gelijkheidsideaal, met een inleiding en een uitlui door de redacteuren. In het eerste essay laat...

 • Opinie
  01 december 2006

  De leefsituatie in de vier grote steden (G4) — Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht — is het afgelopen decennium in een aantal opzichten verbeterd. Maar nog steeds is er sprake van een...

 • Opinie
  01 november 2006

  Jo Ritzen schetst in het septembernummer van dit blad (S&D 2006/10) een breed beeld van de maatschappelijke context waarin het Nederlandse onderwijs zich moet ontwikkelen. Hij waarschuwt...

 • Publicatie
  01 september 2006
 • Opinie
  01 september 2006

  Mag ik u, de lezer van deze bijdrage, eerst het raamwerk schetsen waarin ik Drammen dreigen draaien heb gelezen. De moderne economie en nieuwe inzichten over (blijven) leren stellen nieuwe...

 • Opinie
  01 september 2006

  Fundamentele discussies over ons onderwijssysteem worden vaak in de kiem gesmoord met de opmerking dat ‘we nu geen structuurdiscussie moeten voeren’. Er mag wel hier en daar wat bijgesteld worden...

 • Opinie
  01 augustus 2006

  De Tweede-Kamerfractie van de PvdA heeft ervoor gekozen om in de toekomst de kosten van het Hoger Onderwijs volledig ten laste van de studenten te laten komen. Om deze kosten te betalen, kunnen...

 • Opinie
  01 augustus 2006

  De fundering van het belang van de kunsten berust uiteindelijk in de waarde van de individuele beleving van het kunstwerk. Kunst, aldus Rudi Fuchs, stelt de mensen in staat ‘om dingen te...