Rechtsstaat en democratie

 • Opinie
  01 februari 2004

  Het kan verkeren: na jaren van terughoudendheid staat de toekomst van de democratie hoog op de politieke agenda. Het initiatief ligt dit keer niet bij progressieve partijen maar bij een centrum-...

 • Opinie
  01 februari 2004

  De klassieke representatieve democratie voldoet niet meer. Algemene representatie is obsoleet aan het raken, zo betoogt Castells, maar niet alleen hij. De meest fundamentele door hem aangedragen...

 • Opinie
  01 februari 2004

  Burgerparticipatie staat hoog op velerlei vernieuwingsagenda’s en er is een onmiskenbare

 • Opinie
  01 februari 2004

  De Europese Unie bevindt zich in een akelige impasse. Er zijn onomkeerbare besluiten genomen over de uitbreiding van de Unie met tien nieuwe lidstaten. Zo’n grotere en complexere Unie kan alleen...

 • Opinie
  01 februari 2004

  Nu de taken van de overheid steeds complexer en de maatschappij groter van schaal en heterogener is geworden, blijken de instituties van de liberale democratie zoals die in de negentiende eeuw...

 • Opinie
  01 februari 2004

  Recentelijk is naar aanleiding van voorstellen van de commissie Tabaksblat en het parlementaire debat over de wijziging van het structuurregime de discussie over ondernemingsbestuur opnieuw...