Sociaal-democratie

 • Nieuwsbericht
  29 april 2013

  Op het congres van 27 april werd de partijresolutie 'Wat van waarde is' behandeld. Lees de toespraak die Monika Sie Dhian Ho hierbij hield, of bekijk het onderliggende WBS-manifest...

 • Opinie
  16 april 2013

  Rene Cuperus - Crisissituaties leiden tot onverwachte vormen van eendracht en samenwerking, of ze leiden tot een naargeestig ’ieder voor zich’. In Nederland hebben we een kwetsbaar, maar...

 • Links
  15 april 2013

  Dit weekend hield de Duitse SPD een congres om over het programma voor de aanstaande nationale verkiezingen te besluiten. De FAZ vraagt zich in een commentaar af of het congres de kansen, voor de...

 • Links
  10 april 2013

  Op 11 en 12 april komen sociaal-democratische leiders als Diederik Samson, Ed Miliband en de Deense premier Helle Thorning-Schmidt voor een conferentie in Kopenhagen bij elkaar om er over te...

 • Opinie
  05 april 2013

  Bastiaan van Apeldoorn - De plannen voor meer Europese integratie van Herman van Rompuy wijzen de weg naar het einde van de sociaal-democratie. Een echte economische en monetaire unie...

 • Opinie
  03 april 2013

  Sinds de jaren zestig werd binnen de PvdA discussie gevoerd over de interne partijdemocratie. Zo vond de politieke vernieuwingsbeweging ‘Nieuw Links’ in die jaren dat de partij intern ‘de...

 • Blog
  26 maart 2013

  René Cuperus - Afgelopen zaterdag bezocht ik het hol van de leeuw. Nou ja, ik was gastspreker op de Partijraad van de SP. In het eigen fraaie pand in Amersfoort, De Moed, waren maar...

 • Blog
  19 maart 2013

  Frankrijk, het land dat zich kenmerkt door een rijke socialistische traditie waarin machtige vakbonden die, zodra de werknemersbelangen in het geding komen, het land lam kunnen leggen. Om...

 • Blog
  06 maart 2013

  Bert Hassink - Columnisten zijn vaak pedante betweters die gefrustreerd zijn dat zij geen ander podium hebben om hun mening te kunnen ventileren. En omdat ik niet tot die pedante betweters...

 • Publicatie
  16 februari 2013

  De samenleving is uit balans. Op scholen en op het werk, in buurten en wijken zetten marktwerking,vraagsturing en het streven naar efficiency mensen onder druk. Wat rechtvaardigheid of...