• Debat
  02 juli 2011

  Als we proberen de solidariteit tussen mensen volledig via de overheid te organiseren, lopen we vast in een inefficiënte, onpopulaire en dure bureaucratie. Pieter Hilhorst pleit daarom voor het...

 • Opinie
  28 juni 2011

  De naoorlogse consensus sinds 1945 was opgebouwd rondom de lessen van de oorlog: ‘’Dit Nooit Meer’’. Nooit meer oorlog. Nooit meer Auschwitz. Nooit meer discriminatie en vervolging van...

 • Opinie
  20 juni 2011

  De PvdA kent veel voortvarende bestuurders als het gaat om de aanpak van criminaliteit, overlast en antisociaal gedrag. Toch ontbreekt een overtuigende sociaal-democratische visie op het...

 • Opinie
  15 juni 2011

  Klantenkaarten bij supermarkten, elektronische patiëntendossiers, ‘slimme’ energiemeters en de ov-chipkaart: alles wat we doen wordt vastgelegd. Politie en Justitie kregen de afgelopen jaren...

 • Opinie
  15 juni 2011

  Is de uitsluiting van joden in de jaren dertig te vergelijken met de situatie van moslims nu? De vraag blijft voor veel emoties zorgen. Vandaar dat het weekblad Vrij Nederland niet aarzelde om Job...

 • Opinie
  28 mei 2011

  Een zaterdag in januari, ergens in Amsterdam. Een bejaarde mevrouw vertelt dat ze de straat niet meer op durft, werkloze allochtonen om zich heen ziet en twee keer in elkaar is geslagen. ‘Ik heb...

 • Opinie
  01 februari 2011

  Het is gênant om nee te zeggen tegen een nieuwe missie in Afghanistan, vindt de nieuwe minister van Defensie Hans Hillen. Hij wijst erop dat alle navo­landen in Afghanistan actief zijn. ‘Als wij...

 • Opinie
  01 augustus 2009

  Elk land heeft een security fabric, waaronder wordt verstaan het raster van zijn formele en informele veiligheidspatronen: de land-, zeeen luchtstrijdkrachten, de politie in al haar afdelingen (...

 • Opinie
  01 maart 2009

  In 1996 brachten Cyrille Fijnaut en ik samen met de hoogleraren criminologie Bovenkerk en Bruinsma een rapportage uit over de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Deze rapportage maakte...

 • Opinie
  01 oktober 2008

  ‘Politici hebben de mond vol van integratie van buitenlanders, maar scheuren zelf de samenleving uiteen.’ Was getekend: korpschef Jan Stikvoort, regiopolitie Hollands-Midden. Zijn uitspraken...