• Opinie
  01 oktober 2008

  De middenklasse is voorwerp van klaagzangen, medelijden en leedvermaak. Ze zit bekneld, is kwetsbaar, verdwijnt, zinkt weg… en laat een nerveuze leemte achter. Een kalme kijk op de statistieken...

 • Opinie
  01 oktober 2008

  De afgelopen jaren is er veel gesproken over maatschappelijk onbehagen in Nederland, over collectief ongenoegen, sociale en politieke onvrede, afkeer van de politiek en massaal gebrek aan...

 • Opinie
  01 augustus 2008

  Geen Amerikaanse gevangenis heeft een zo bedenkelijke reputatie als de legerbasis Guantánamo Bay op Cuba. Strijders van de Taliban en Al Qaida die er bivakkeren kunnen volgens Washington op de...

 • Publicatie
  01 september 2007

  Het rapport De bedreigde rechtsstaat is op 3 september 2007 aangeboden aan de staatssecretaris van Justitie, mevrouw N. Albayrak. Het rapport is het resultaat van een studie van de werkgroep...

 • Publicatie
  01 juni 2007
 • Opinie
  01 juni 2007

  Als Nederlanders gevraagd wordt naar de belangrijkste problemen waar zij in hun dagelijks leven mee geconfronteerd worden, staat onveiligheid meestal bij de top drie. Elke keer weer komt uit...

 • Opinie
  01 juni 2007

  Het aantal particuliere beveiligers in Nederland groeit en bloeit. Beveiligingsbedrijven nemen steeds meer politie(achtige) taken over, inclusief toezicht en handhaving in het publieke domein....

 • Opinie
  01 juni 2007

  Terrorisme en terrorismebestrijding verwekken als vanzelf veel controverses in een samenleving; beide raken nu eenmaal aan haar politieke, culturele en institutionele grondslagen. Dit bleek...

 • Opinie
  01 juni 2007

  Nederland is een democratische en sociale rechtsstaat. Dat is een zeer groot goed. In een democratische rechtsstaat kan en mag de overheid niets zonder de nadrukkelijke instemming en goedkeuring...

 • Opinie
  01 augustus 2006

  De lijsttrekkers van Nederlandse partijen worstelden tijdens de warmste zomer sinds driehonderd jaar allemaal met dezelfde vraag: wat is het beste antwoord op het negativisme van de Nederlandse...