• Opinie
  01 september 2011

  Over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen bestaan veel vragen en weinig zekerheden. Wanneer zich problemen voordoen, lijkt de mogelijkheid van een kinderpsychiatrische stoornis steeds vaker...

 • Opinie
  01 september 2011

  Het lijkt over het algemeen goed te gaan in Nederlandse gezinnen, volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar van kinderen meer maken dan assertieve wezentjes, dat ervaren veel...

 • Opinie
  01 september 2011

  Cultuur vergt een lange adem. Een chic orkest dat een avondje in de wijk speelt, bereikt weinig. Om alle mensen toegang tot cultuur te bieden, moeten commissies en bestaande kunstvakopleidingen op...

 • Agenda
  30 augustus 2011

  Een discussie over de eigentijdse invulling van het verheffingsideaal.

  Dinsdag 13 september, Paard van Troje, Den Haag
  Met onder meer Job Cohen en Lodewijk Asscher

  In de ‘Van...

 • Opinie
  13 mei 2011

  De integratie-resolutie van het partijbestuur is een geslaagde poging om het denken en het debat binnen de PvdA over de Nederlandse integratie- opgave op een hoger niveau te brengen. Vooral de...

 • Opinie
  13 mei 2011

  De sociaal-democratie heeft zichzelf altijd opgevat als een hefboom voor de verheffing van de arbeider. Analoog daaraan laat ‘integratie’ zich begrijpen als de verheffing van de immigrant. Het...

 • Opinie
  01 september 2008

  Nog niet zo lang geleden was in de Partij van de Arbeid het zogenaamde rugzakjes-socialisme razend populair. De burger, zo luidde de redenering, was geëmancipeerd en wijs genoeg om zelf keuzes te...

 • Opinie
  01 februari 2006

  Het streven naar een fatsoenlijke samenleving behoort sinds kort tot de erkende sociaal- democratische beginselen. Aanvankelijk had ik daar moeite mee. Wat is er nou kritisch en progressief aan...

 • Opinie
  01 februari 2005

  Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen die, hoewel op het eerste gezicht misschien onbeduidend, niet op zichzelf staan. Die erom vragen om in een breder verband te worden geplaatst. Die zich als...

 • Opinie
  01 november 2004

  Politiek gaat niet alleen over stemmen. Kiezen, daar gaat het om. Het is de taak van politieke partijen van stemmers kiezers te maken. Door duidelijk uit te spreken in wat voor samenleving men wel...