Klara Boonstra achter het bureau waar vroeger H.B. Wiardi Beckman aan werkte. De familie schonk het aan de Wiardi Beckman Stichting.