De Banningprijs is een tweejaarlijkse essayprijs van de Banningvereniging voor getalenteerde schrijvers en denkers tot 40 jaar. De prijs bedraagt 1000,- euro en publicatie van de beste vier essays. De Banningprijs beoogt kritisch denken over levensovertuiging en politiek te stimuleren. 

Een nieuw sociaal contract. Het is de aanbevolen remedie tegen heel veel hedendaagse problemen. Maar wat staat daar eigenlijk in? Wie sluit het met wie? Is het iets van de politiek of van de burger? Van de staat of van de samenleving? En is er eigenlijk een sociaal-democratische versie van het sociaal contract? Zoals zo vaak komt het bij veelgebruikte frasen aan op de analyse en de uitwerking.

Dus: hoe moeten we verder? Het debat over de samenhang in de samenleving, de verdeling van onzekerheden in een moderne economie. De gedachte dat de overheid er moet zijn voor de burger. Dat we wetten samen maken. Het zijn allemaal onderdelen van dat befaamde sociale contract. Maar zoals zo vaak: als iets overal over gaat, gaat het eigenlijk nergens meer over. De Banning Prijs 2022 zoekt een antwoord op die vragen.

Schrijf jij er een spannend en prikkelend essay over?

Deelname en Prijzen
De winnaar van de Banning Prijs 2022 ontvangt 1000 euro. De overige drie genomineerden ontvangen elk 250 euro. De vier genomineerde essays worden gebundeld in een boekje. Het winnende essay komt bovendien in aanmerking voor publicatie in Socialisme & Democratie, het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. De juryvoorzitter van de Banningprijs is Mei Li Vos.

De Banning Prijs wordt op 21 februari uitgereikt in de Rode Hoed te Amsterdam, voorafgaand aan de Banning Lezing door Tuur Elzinga (voorzitter FNV). Alle inzenders zijn van harte uitgenodigd uitreiking en lezing als gast bij te wonen. Bovendien ontvangen ze allemaal een reactie op hun essay en krijgen ze een jaarlidmaatschap van de Banning Vereniging én een online-jaarabonnement op S&D cadeau.

Je uiteindelijke essay van maximaal 2000 woorden mail je uiterlijk zondag 19 december 2021 voor 21.00u als word-bestand naar info@banningvereniging.nl. Vermeld je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en studierichting of beroep. Inzenders zijn niet ouder dan 40 jaar. Ontvangst van inzending wordt altijd bevestigd.

Meer informatie op www.banningvereniging.nl 

Een schrijfcursus helpt je op weg
Op 28 oktober organiseerden we een schrijfcursus voor mensen die de eerste keer meedoen aan een essaywedstrijd of nog twijfelden over deelname. Heb je de bijeenkomst gemist, maar wil je toch meedoen aan de essaywedstrijd, dan kun je een samenvatting van de schrijftips opvragen via info@wbs.nl.

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers