De Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie, zoekt een DIRECTEUR met een sociaal-democratisch hart die leiding geeft aan het wetenschappelijk bureau en sturing geeft aan het onderzoeksprogramma.

Van sollicitanten verwachten we een academische opleiding, ervaring met wetenschappelijk onderzoek en een relevant maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek netwerk.

Taken

 • Sturing geven aan het onderzoeksprogramma van de WBS, waarin inzichten uit de wetenschap, politieke idealen en ervaringen van burgers bijeen worden gebracht tot een sociaal-democratische agenda voor de 21e eeuw.
 • Strategisch leidinggeven aan de staf van het wetenschappelijk bureau.
 • Als boegbeeld van de organisatie zorgen voor een effectieve verspreiding van de uitkomsten van het onderzoeksprogramma van de WBS.
 • Wetenschappers, deskundigen en vrijwilligers betrekken bij projecten van de WBS.
 • De WBS op een politiek sensitieve wijze vertegenwoordigen in andere organen binnen de Partij van de Arbeid.

Wij vragen

 • Academische opleiding en ervaring met wetenschappelijk onderzoek.
 • Een helder idee over de functie van een politieke denktank.
 • Een onafhankelijke geest.
 • Een relevant maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek netwerk.
 • Leidinggevende en organisatorische capaciteiten.
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid.
 • Inzicht in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen, zowel binnen Nederland als internationaal.
 • Kennis van en affiniteit met het sociaal-democratisch gedachtegoed.
 • Lidmaatschap van de Partij van de Arbeid ofwel de bereidheid lid te worden.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris in schaal 14 of 15 BBRA (rijksschalen), exclusief vakantietoeslag van 8%, en een eindejaarsuitkering van €1.700 (naar rato).

Procedure
U richt uw sollicitatie aan Ferd Crone, de voorzitter van het curatorium van de WBS. Stuur uiterlijk zondag 15 mei een motivatiebrief, voorzien van een CV en een overzicht van uw publicaties naar de secretaris van de selectiecommissie Bianca Breumelhof (b.breumelhof@xs4all.nl).

U kunt ook mailen voor meer informatie over de functie of om de selectiecommissie te attenderen op kandidaten. De sollicitatieprocedure loopt gedurende de maanden mei en juni.

De WBS moedigt kandidaten van diverse achtergronden, in de breedste zin van het woord, aan om te solliciteren op deze functie, ook als zij niet volledig voldoen aan alle bovengenoemde punten in de profielschets.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers