Debat in Pakhuis de Zwijger: Na het neoliberalisme: van participatie naar Green New Deal?

Moet de overheid opnieuw een leidende rol innemen in het aanpakken van klimaatverandering en ongelijkheid? Die vraag staat centraal bij het debat op vrijdag 24 mei in Pakhuis de Zwijger.

Informatie en aanmelden via Pakhuis de Zwijger.

Programma

  • De avond opent met een panelgesprek tussen journalist Marcel ten Hooven en hoogleraar Peter van Lieshout over wat het neoliberalisme precies is, het ontstaan en wat de effecten internationaal en nationaal zijn geweest van deze politieke theorie. Wat heeft dertig jaar neoliberalisme betekent voor Nederland?
  • Vervolgens een gesprek met econoom Rens van Tilburg, campagneleider Greenpeace Faiza Oulahsen en Tweede Kamerlid D66 Matthijs Sienot over wat de Green New Deal voor Nederland kan betekenen. De Green New Deal is een plan geïnitieerd door Alexandria Ocasio – Cortez, waarbij ze voorstelt hoe de overheid door slim te investeren en publieke projecten op te zetten de rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving in gang kan zetten. Dient de overheid ook hier in Nederland opnieuw politiek leiderschap te tonen om de grote vraagstukken van deze tijd aan te pakken?
  • Afsluitend een interview met voormalig minister en hoogleraar Jet Bussemaker en onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting Annemarieke Nierop over de ‘sociale investeringsstaat’, een politieke denkrichting die de overheid plaatst in de rol van proactieve investeerder, om gericht en proportioneel sociale problematiek aan te pakken. Als de zelfredzaamheid van burgers overschat is, vraagt dat dan ook hier een overheid met politiek leiderschap?

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers