Op dinsdag 25 augustus organiseert de WBS eenmalig een boekendag. Op deze dag kunt u langskomen op het WBS-kantoor in Den Haag om te snuffelen tussen ruim 1500 verschillende boeken, publicaties en bundels die de WBS de afgelopen decennia heeft gebruikt voor haar onderzoeken, adviezen en publicaties. De boeken die u interesseren mag u gratis meenemen. Vanwege corona werken wij met aanmeldingen.

Welke boeken liggen er op onze weggeeftafel?

De boeken die wij weggeven gaan veelal over politiek, samenleving, openbaar bestuur en recht. Het zijn publicaties die niet meer in onze collectie passen of waarvan we meerdere exemplaren hebben.

Hoe meldt u zich aan voor de boekendag?

U kunt u aanmelden voor de boekendag door een e-mail te sturen naar wlinders[at]wbs.nl .Wij sturen u dan een tijdstip (tussen 16.00-18.00 uur) waarop u langs kunt komen.We laten alleen mensen binnen die zich vooraf hebben aangemeld en geen corona-klachten hebben. Op dit moment versturen we geen boeken per post. Het adres van de WBS is Emmapark 12 in Den Haag.

Wat kunt u verwachten?

We zorgen voor koffie en thee wat lekkers. Alle boeken liggen op een boekentafel waar u met voldoende afstand omheen kunt lopen. Vanwege corona werken we met tijdsblokken zodat er niet teveel bezoekers tegelijk in het pand zijn.

Zijn er ook boeken die door de WBS zelf zijn uitgegeven?

Onderstaande boeken zijn door de WBS of in samenwerking met de WBS gepubliceerd en nog ruim op voorraad. Tijdens de boekendag zijn ook deze boeken eenmalig gratis mee te nemen. 

Rood-groene politiek voor de 21e eeuw (2017) Door: H. de Coninck, M. Hurenkamp, L. Melsen, H. Opschoor (red.)

Over de grens – de vluchtelingencrisis als reality test (2017) Door: M. Sie Dhian Ho, R. Cuperus & A. Pilon (red.)

De belofte van een ander Europa – Naar een EU van waarde (2016) Door: F. Bieckmann & M. Sie Dhian Ho (red.)

Kunst of koopwaar – hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween (2015) Door: F. Becker & P. Kalma (red.)

Problems of Representative Democracy in Europe (2014) Door: J.M. Wiersma, E, Stetter & S Schublach (red.)

Voorbij de retoriek - Sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken (2014) Door: I. van den Burg, J. Cremers, C. Hamans & A. Pilon (red.)

De politiek van de euro – biografie van een kwetsbare munt (2013) Door: R. Cuperus, J.M. Wiersma & A. Pilon

Groot denker, warm hart: Jos de Beus (1952-2013) (2013) Door: A. Klamer & P. van Praag

Het hart van de sociaal-democratie – Over het belang van arbeid en zeggenschap (2012) B. Mulder

Lessen uit de crash – Een antwoord op de financiële crisis (2012) Door: F. Becker & M. Hurenkamp

EU Enlargement anno 2012 – A Progressive Engagement (2012) Door: H. Swoboda, E. Stetter & J.M. Wiersma

De wereldburger bestaat niet – waarom de opstand der elites de samenleving ondermijnt (2009)  R. Cuperus

Lokale politiek als laboratorium – in de voetsporen van Wibaut en Drees (2009) Door: F. Becker, M. Hurenkamp, P. tops (red.)

Verloren slag – De PvdA en de verkiezingen van 2006 (2007) Door: F. Becker & R. Cuperus

Wie betaalt de Staat? – Pleidooi voor progressieve belastingpolitiek (2007) Door: F. de Kam

En die twee jongen zijn wij – Brieven aan M. van der Goes van Naters (2007) Door: H.B. Wiardi Beckman

Een economisch mozaïek – De PvdA en regionale economische politiek (2007) Door: F Becker & M. Molema (ea)

Op zoek naar progressief Amerika (2007) Door: F. Becker, M. Hurenkamp & M. Kazin (red.)

Nieuwe vormen van solidariteit – Sociaal-democratische beginselen en de verzorgingsstaat (2005) Door: R. van der Veen

Links rechts en de vooruitgang (2004) Door:  P. Kalma

The Challenge of Diversity  (2003) Door: R. Cuperus (ea)

Nederland-Suriname de herkansing (2003) Door: W. Gortzak

De uitdaging van het populisme (2003) Door: A. van der Zwan

Draagkracht onder druk – ‘kanttekeningen bij ‘belastingen in de 21e eeuw’ (1998) Door: F. de Kam & F. Becker

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers