Klara Boonstra achter het bureau waar vroeger H.B. Wiardi Beckman aan werkte. De familie schonk het aan de Wiardi Beckman Stichting.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers