Op maandag 18 december 2017 organiseert de Stichting Dr.J.M. den Uyllezing een lezing in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam. De lezing begint om 20.15 uur en wordt uitgesproken door Jesse Frederik. Aanmelden voor de lezing graag via www.pvda.nl/denuyllezing of bel tijdens kantooruren met 020-5512155.

De onderwereld van onze verzorgingsstaat 

Onze verzorgingsstaat werkt niet meer voor de mensen die hem het meest nodig hebben. Wat eens rechten waren zijn plichten geworden. Hoe armer je bent, hoe meer formulieren je moet invullen. Hoe meer je moet bewijzen dat jij wel deugt en steun waardig bent. De verzorgingsstaat is zo uitgegroeid tot een vorm van georganiseerde symptoombestrijding. Een gezin in geldnood krijgt psychiaters, re-integratieconsulenten, opvoedcoaches, schuldhulpverleners, maar geen inkomen en geen baan. 

Jesse Frederik 

Jesse Frederik (1989) is correspondent Economie bij de Correspondent. Hij schreef onder andere voor de Groene Amsterdammer, Follow The Money, de Volkskrant en Vrij Nederland. In 2013 won hij samen met co-auteur Eric Smit de journalistieke prijs de Tegel. In 2015 schreef hij samen met Rutger Bregman het boek ‘Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’. 

Den Uyl-lezing 

De Den Uyl-lezing vindt eenmaal per jaar plaats en wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Stichting 'Dr. J.M. den Uyl-lezing'. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

 • prof. mr. M.J. Cohen, voorzitter
 • drs. R. den Uyl, secretaris 
 • drs. Y. Albrecht
 • drs. D.A. Benschop 
 • prof. dr. K. Boonstra
 • drs. P. Hilhorst
 • drs. P. Kalma 
 • dr. J. Bussemaker
 • prof.dr. R. van der Ploeg 
 • F. Rottenberg 
 • prof.dr.em. A.de Swaan 


De Den Uyl-lezing begeeft zich in de keuze van spreker en onderwerp op het snijvlak van politiek, cultuur en wetenschap. Er wordt een interdisciplinaire inslag benadrukt, zodat over de grenzen van hetzij de politiek, de economie of de cultuur heen gekeken wordt. 

Voor het uitspreken van de lezing worden vooraanstaande personen uit het culturele, wetenschappelijke of politieke leven gevraagd, van wie een diepgravende en creatieve inbreng verwacht wordt. Van de lezing kan een impuls uitgaan voor het progressieve denken over de (internationale) samenleving. 

In 1988 is de Den Uyl-lezing uitgesproken door dr. Soedjatmoko (Indonesië), in 1989 door Abram de Swaan, in 1990 door Klaus van Dohnanyi (Duitsland), in 1991 door Trudy van Asperen, in 1992 door Michel Rocard (Frankrijk), in 1993 door Anil Ramdas, in 1994 door Breyten Breytenbach (Zuid-Afrika), in 1995 door Wim Kok, in 1996 door Zsuzsa Ferge (Hongarije), in 1997 door Felix Rottenberg, in 1998 door Willem Witteveen, in 1999 door Frank Vandenbroucke (België), in 2000 door Hans Wijers, de lezing van 2001 door Gerhard Schröder (Duitsland), 2002 door Ed. van Thijn, 2004 door Peter Mandelson (Groot-Brittannië), 2005 door Avishai Margalit (Israel), 2006 door Margo Trappenburg, 2007 door Jan Pronk, 2008 door Willem Buiter, 2009 door Wouter Bos, 2010 door Mark Elchardus (België), 2012 bijeenkomst ivm 25ste sterfjaar Joop den Uyl, 2015 door Monika Sie Dhian Ho, 2017 Cornell William Brooks

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers