Sinds september heeft de Wiardi Beckman Stichting twee nieuwe medewerkers: Rick Stegeman en Arjan Reurink. Zij zijn als onderzoekers verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de actieonderzoeken van de WBS. Deze actieonderzoeken hebben als doel om tot concrete beleidsvoorstellen te komen; beleidsvoorstellen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten, waarvan wordt onderzocht of de voorstellen burgers, professionals en andere betrokken ook in de praktijk daadwerkelijk vooruit helpen. 

Rick Stegeman heeft een achtergrond in de politieke filosofie en economie, en heeft gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht, Leiden en Leuven. Zijn interesse gaat uit naar verdelingsvraagstukken en rechtvaardigheidstheorieën. 

Arjan Reurink is politiek econoom. De afgelopen jaren is hij als PhD-student verbonden geweest aan het Max Planck Institute for the Study of Societies in Keulen, waar hij onderzoek deed naar de ontstaansgeschiedenis van Nederland als populaire vestigingsplaats voor multinationale ondernemingen (en hun brievenbusmaatschappijen). 

Eerdere actieonderzoeken van de WBS richtten zich op vraagstukken omtrent de huursector, kansenongelijkheid in het onderwijs, en rechtvaardige duurzaamheid. Rick en Arjan zullen zich nu gaan richten op twee nieuwe actieonderzoeken. Het eerste actieonderzoek draait om het thema veiligheid. In dit actieonderzoek staat de veiligheidsbeleving van burgers in hun directe woon- en leefomgeving centraal. Het tweede actieonderzoek richt zich op het thema data; hieronder vallen kwesties als data privacy, dataveiligheid, en data als nieuwe vorm van kapitaal. 

De uitkomsten van deze actieonderzoeken zullen naar verwachting in het voorjaar van 2021 gepubliceerd worden.

WBS-onderzoekers Rick Stegeman (l) & Arjan Reurink (r) op hun werkkamer.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers