De Wiardi Beckman Stichting vroeg wetenschappers en deskundigen uit haar netwerk te reageren op het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. 

Heleen de Coninck: 'In dit regeerakkoord staat echte ambitie in de boeken. Maar verder dan 2030 wordt niet gedacht.'
> Klimaat en energie: verfrissend ambitieus en verontrustend kortzichtig

Klara Boonstra: 'Er zit een heel gevaarlijk plan in het regeerakkoord. Ik doel op de vijf maanden lange proeftijd in contracten voor onbepaalde tijd.'
> Terug naar af op de arbeidsmarkt

Flip de Kam: 'Nu gaan de chriberalen voor Sinterklaas spelen.'
> Rutte III: Durf maar ook potverteren

Wim Derksen: 'Dit is geen visie voor de komende jaren, dit zijn de notulen van een ministerraad van een willekeurig centrumkabinet.'
> Vertrouwen in de notulen

Marith Volp: 'De regering wil 1,9 miljard bezuinigen op onder andere wijkverpleging en huisartsenzorg.'
> Nog meer verantwoordelijkheden voor gemeenten

Rinda den Besten: 'In het regeerakkoord wordt het woord ‘lerarentekort’ geen enkele keer genoemd.'
> Problemen primair onderwijs te groot, stapjes kabinet te klein

Bob Deen: 'Als er al een visie is, dan is dat een verlichte versie van not in our backyard: het buitenland als bron van potentiële risico's die we niet uit solidariteit maar uit verlicht eigenbelang willen 'managen'.'
> De koopman en de dominee zijn het eens: het buitenland moet vooral buiten blijven

Menno Hurenkamp: 'De vraag blijft of bij de huidige regering sprake is van echte bescheidenheid of eerder van aversie om eindelijk weer eens echt na te denken over het openbaar bestuur.'
> Meer gemakzucht

Bart van Bruggen: 'Ik zou de inmiddels clichématige waarschuwing van Thomas Piketty voor onhoudbare vermogensongelijkheid kunnen herhalen - maar dat is waarschijnlijk ten overvloede.'
> Een volkomen onnodige lastenverzwaring voor normale burgers

Marco Florijn: 'De aanpak van schuldenproblematiek krijgt veel aandacht, maar de uitwerking moet nog komen. En nog wat meer ambitie is gewenst.'
> Een papieren werkelijkheid moet voorkomen worden

Hans Boutellier: 'Over het belang dat ook ons nieuwe kabinet hecht aan veiligheid kan geen misverstand bestaan, maar over de inclusiviteit van het beleid is de boodschap op zijn minst ambivalent.'
> Veel aandacht voor nieuwkomers, weinig voor een inclusieve samenleving

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers