Per februari 2022 zoekt de Wiardi Beckman Stichting een stagiair die wil meewerken aan het onderzoek  Linkse regionale ontwikkelagenda’s. De maatschappelijke keuzes die gemaakt worden ten aanzien van regionale ontwikkeling zijn inherent politiek van aard, aangezien deze keuzes sociaaleconomische consequenties hebben voor (groepen) mensen en hele regio’s. De groeiende regionale ongelijkheid is sinds de jaren 1980 (ook door linkse partijen) onvoldoende gepolitiseerd. Daarom is een overtuigende ontwikkelvisie nodig die enerzijds past bij de 21ste eeuw en tegelijkertijd een alternatief biedt voor de neoliberale gelatenheid ten aanzien van onze grensregio’s.

Wie zoeken we?

De ontwikkelvisie moet voortvloeien uit een grondige analyse van regionale ongelijkheid, met tenminste drie onderdelen. Ten eerste het opstellen van een ‘Staat van de regionale brede welvaart’. De student die we zoeken werkt tenminste daaraan mee en heeft derhalve minimaal twee jaar academische scholing achter de rug. Zij/hij is geoefend is in het verwerken en duiden van CBS-data; ervaring in het visualiseren van beschrijvende statistiek is een pré. Ten tweede is een kritische beoordeling nodig van actueel ontwikkelbeleid dat wordt uitgevoerd in de grensregio’s. Deze beoordeling moet steunen op desk-research en interviews. Goede zoekvaardigheden en handigheid in het organiseren, afnemen en verwerken van gesprekken zijn daarvoor vereist. Ten derde zal de ontwikkelvisie gevoed moeten worden door recente wetenschappelijke inzichten. Daartoe zal academische literatuur geraadpleegd worden, de stagiair kan hiervoor ingezet worden. Gezien de thematiek van het onderzoek en de bovenstaande werkzaamheden denken we aan gevorderde BA- of MA-studenten in de disciplines: (ruimtelijke) economie, sociologie, politicologie en geografie.

Wat bieden we?

Je wordt aangenomen voor een periode van minimaal drie maanden. Voor het onderzoek ontstaat een netwerk van Europese, landelijke en regionale personen en organisaties. Deze betrokkenen zijn vanuit de politiek en/of de wetenschap betrokken bij het thema regionale ontwikkeling. In dit netwerk kun je je analytische vaardigheden scherpen en zowel je eigen ervaring als je contacten uitbreiden. De stagevergoeding is € 225 per maand voor drie dagen per week. Alle onkosten zoals reiskosten (indien geen studentenreisproduct) worden vergoed. Het kantoor van de WBS is in Den Haag, maar door de aard van het onderzoek zal tevens op andere plaatsen worden gewerkt. We zorgen voor begeleiding op maat en geven de ruimte aan het presenteren van je onderzoek. Voorwaarde om voor de stageplek in aanmerking te komen is dat je staat ingeschreven aan een universiteit.

Medio januari hopen wij een keuze te maken. Heb je vragen of wil je direct solliciteren met een motivatiebrief en CV? Dan horen we graag zo snel mogelijk maar uiterlijk 15 december van je via info@wbs.nl.

Hartelijke groet,

Klara Boonstra
Directeur Wiardi Beckman Stichting

We zoeken ook een stagiair die wil meewerken aan de biografie van Wim Kok. Klik hier voor meer informatie.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers