Per 1 september 2022 zoekt de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie dat is verbonden aan de PvdA, een stagiair die wil meewerken aan de biografie van Wim Kok.

Wim Kok is een monumentale figuur in de geschiedenis van de sociaaldemocratie. Hij was voorzitter van het grootste Nederlandse vakverbond, minister van Financiën en premier van twee kabinetten-Kok. Voor de Partij van de Arbeid was hij voorzitter van haar fractie in de Tweede Kamer en ook haar politiek leider. Kok overleed op 20 oktober 2018.

Sinds 2016 werkt Marnix Krop aan een biografie over deze bijzondere persoon. Op 15 november 2019 verscheen het eerste deel van Koks biografie (Wim Kok. Een leven op eigen kracht; deel I Voor zijn mensen 1938-1994). Het tweede (en laatste) deel van de biografie zal de periode 1994–2018 beslaan, zal vooral Koks premierschap van 1994 tot 2002 behandelen en zal – naar verwachting - in het voorjaar van 2023 uitkomen.

De WBS ondersteunt Krop in dit project door stagiairs ter beschikking te stellen. Zij doen onderzoek naar gebeurtenissen, ontwikkelingen en thema’s die bepalend zijn geweest in de politieke loopbaan van Wim Kok. Hun bevindingen in literatuur, media en archieven worden vervolgens door de biograaf in manuscriptteksten verwerkt. Ook assisteren zij bij Krops interviews met de vele ‘getuigen’ van Koks leven.

Heb je belangstelling voor dit project? We zoeken een masterstudent geschiedenis die in politiek is geïnteresseerd, of andersom, een masterstudent politieke wetenschappen die in geschiedenis is geïnteresseerd. Enige onderzoekservaring strekt tot aanbeveling.

Je wordt aangenomen voor een periode van op zijn minst drie maanden. De stagevergoeding is 225 euro voor drie dagen per week. Reis- en andere onkosten worden vergoed.

Heb je vragen of wil je direct solliciteren met een motivatiebrief en CV? Dan horen we graag z.s.m. maar uiterlijk 8 juli van je via info@wbs.nl! info@wbs.nl.

Hartelijke groet,

Klara Boonstra
Directeur Wiardi Beckman Stichting

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers