Henk van der Pols was een sociaal-democraat in al zijn vezels en daar heeft hij in zijn lange leven op vele manieren uiting aan gegeven. Tweemaal was hij wethouder voor de PvdA in Rotterdam, de stad waar hij erg van hield. Hij maakte deel uit van de glorietijd van de partij en hij maakte zich grote zorgen over de politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen van de huidige tijd.

Omdat hij de WBS zeer gul ondersteunde ben ik in de afgelopen paar jaar bij Henk en zijn vrouw Henny langsgegaan, in Pendrecht ‘op’ Rotterdam Zuid. We spraken over zijn maatschappelijke zorgen. De teloorgang van de politieke vertegenwoordiging in de wijken, over de funeste werking van flexcontracten op de arbeidsmarkt en over hoe de havens steeds meer speelbal van het grootkapitaal waren geworden. Maar hij was nooit nostalgisch. Hoewel al lang niet meer in actieve dienst, bleef hij de politieke bestuurder die een krachtige opvatting had over de rol van de overheid. Die moest op ideologische waarden worden bestuurd. Niet alleen maar denken, maar vooral ook doen. Geen woorden maar daden zeggen ze in Rotterdam. Het waren mooie gesprekken, levende geschiedenis met een blik op hoe het beter moest in de toekomst. Gesprekken die uitliepen, ik kwam op de koffie maar ging de laatste keer niet de deur uit zonder een kom lekkere champignonsoep van mevrouw van der Pols. Wij wensen haar en de verdere familie veel sterkte in deze verdrietige periode.

Klara Boonstra

Directeur WBS

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers