Kirsten van den Hul heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Van den Hul is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.