Steeds minder mensen stemmen op linkse partijen. Tegelijk was de deelname aan buitenparlementaire acties in decennia niet zo groot. We lopen mee voor het klimaat, protesteren tegen de rot in de woningmarkt, maken een vuist tegen discriminatie en racisme. We werken mee in de buurttuin en rapen samen plastic om Nederland schoon te houden. Het vertrouwen dat via het parlement het dominante marktdenken gestopt kan worden brokkelt af, maar de bereidheid zelf in actie te komen groeit.

De versnipperde linkse politieke partijen zullen veel meer moeten samenwerken om hun doelen te kunnen bereiken. Maar ze zullen zich vooral veel meer gelegen moeten laten liggen aan maatschappelijke organisaties om aansluiting te houden bij de energie die in de samenleving bestaat om de dingen ten goede te keren.

Teneinde het debat op links meer naar de inhoud te trekken (en minder te richten op de ‘poppetjes’ en op politiek ‘scoren’) vroegen we aan zo’n dertig maatschappelijke organisaties kort op te schrijven wat hun hartenkreet is, en wat de linkse politieke partijen samen moeten/kunnen oppakken omdat er anders niets van die hartenkreet terechtkomt. We zullen deze bundel eind oktober aanbieden aan de linkse en/of progressieve politieke partijen (PvdA, GroenLinks, SP, D66, Bij1, Partij voor de Dieren, ChristenUnie). De bijdragen zullen we ook gebruiken om te blijven sturen op de inhoudelijke politieke linkse samenwerking die volgens ons hard nodig is.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers