Samenwerking wetenschappelijke bureaus GroenLinks en PvdA over de rol van werknemers bij de energietransitie.

Wat betekent de energietransitie voor werknemers? De vooruitzichten zijn positief: in Nederland zou de energietransitie voor maar liefst 76.000 nieuwe banen kunnen zorgen. Maar door alleen op het aantal banen te focussen, blijft een complexe realiteit onzichtbaar. Veel werknemers in de ‘oude industrie’ maken zich terecht zorgen over hun toekomst. Naast nieuwe banen die erbij komen, zullen er ook banen verloren gaan, of ingrijpend veranderen en andere vaardigheden vereisen. Wat betekent dit voor werknemers en hoe zorgen we voor perspectief? 

De komende maanden werken de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA samen aan een project over werkgelegenheid in de groene industriële transitie. We gaan in gesprek en onderzoeken wat wensen, mogelijkheden, dromen en zorgen zijn van werknemers in de zware industrie. Wat is hun perspectief en hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie wordt gezien als een transitie die van en voor hen is?

Dit doen we door door de mensen om wie het gaat aan het woord te laten. De komende maanden gaan we met werknemers, vakbonden, onderzoekers en de milieubeweging in gesprek over dit belangrijke onderwerp. We focussen op drie regio’s rondom IJmuiden, Pernis en Terneuzen. Ook doen we onderzoek naar Europese regio’s die een vergelijkbare transitie doormaken: wat kunnen we daarvan leren?

In de vorm van artikelen, podcasts, werkbezoeken en interviews brengen we verslag uit, op de website van de wBS en op de website van GroenLinks. Op 1 mei verzorgden Ferd Crone (voorzitter curatorium WBS) en Noortje Thijssen (directeur WBGL) een voordracht over dit thema tijdens de Koos Vorrink-lezing. Half organiseren we een gezamenlijke bijeenkomst over de resultaten van het project. Onze tijdschriften de Helling en Socialisme & Democratie die na de zomer uitkomen, bevatten bijdragen aan dit dossier.  

Betrokkenen bij dit project zijn: Eerste en Tweede Kamerleden Joris Thijssen en Ferd Crone (PvdA) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks), en vanuit het Europees Parlement Bas Eickhout (GroenLinks) en Mohammed Chahim (PvdA). Vanuit de WBS en het wetenschappelijk bureau van GroenLinks wordt het project geleid door Meike Vedder (GroenLinks), Annemarieke Nierop (WBS) en Sjoerd Brouns (WBS). 

Publicaties tot nu toe

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers