WIARDI BECKMAN STICHTING

Opinie
24 januari - Dirk Achterbergh en Nico Bernts - De marktlogica in de zorg werkt niet langer. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe...
Blogs
17 december - Eind 2016 organiseerde de Akademie van de Kunsten in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting...
  • Marijke Linthorst
    Mal
  • Marijke Linthorst
Nieuws & agenda
03 februari - Mei tot en met november 2016 namen zo'n 130 interviewers uit PvdA-afdelingen gesprekken af in het land over wensen en noden bij het ouder worden. Veel van deze...
Van Waarde essay

Volg de WBS