Van Waarde Lokaal is een actieonderzoek naar wat goed gaat en beter kan in de zorg en bij de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Aanleiding voor het onderzoek was de decentralisatie van veel taken op deze terreinen naar de gemeenten in 2015. Het onderzoek leidde in 2016 tot adviezen over beschut werk, o.a. aan staatssecretaris Jetta Klijnsma en tot aanbevelingen over de zorg aan staatssecretaris Martin van Rijn en aan lokale politici.

Op de speciaal voor dit onderzoek gemaakte website www.vanwaardelokaal.nl vindt u meer dan honderd interviews met mensen in het land, met wetenschappers, inspirerende praktijkvoorbeelden, kwesties die om een oplossing vragen en adviezen aan de politiek. Aan het onderzoek werkten ruim honderd vrijwilligers mee, die interviews afnamen met mensen in hun eigen dorp of wijk.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers