De entree van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer, eind vorig jaar, riep twee soorten reacties op. Sommigen zagen de verkiezing van de PvdD als het toppunt van decadentie: terwijl wereldwijd miljoenen mensen verstoken zijn van voldoende eten, drinken, onderdak en gezondheidszorg, maken wij ons druk om het welzijn van dieren, die vaak beter worden verzorgd dan de armen elders op de wereld. Volgens anderen markeert de steun voor de PvdD een nieuwe fase in de ontwikkeling van grondrechten: nadat deze in een eerdere fase werden uitgebreid naar niet-blanken en vrouwen, is nu het moment daar om ook rechten aan dieren toe te kennen.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers