Nog meer Amerikaanse toestanden

Hoe ervaren Nederlanders Amerika? Hoe verhoudt Amerikaans beleid zich tot Nederlandse beleid? Er valt veel negatiefs over het overheidsbeleid in de VS te vertellen. Maar er is ook een andere kant: in een bruisende, inspirerende stad als New York, maar ook op federaal niveau zijn tal van oude en nieuwe beleidsinitiatieven te vinden die het navolgen waard zijn.

Leden van de PvdA-afdeling New York grepen in vervolg op ‘Amerikaanse toestanden’ de pen en presenteren ‘Kaaskoppen en zoete wijn’: persoonlijke belevingen verwerkt in een kernachtige schets van het Amerikaanse leven. Van hondenpoep tot wetenschap, van kunst onder de grond tot feest op straat, van drugsverslaafde dakloze tot burgemeester.

Hans Anker, 'Het Mayor’s Management Report. Een jaarlijks rapportcijfer voor de burgemeester.'
Arend de Jong, 'De fans pakken de leiding.'
Whee Ky Ma, 'Een warm klimaat voor wetenschap.'
Rutger van den Hurk, 'Clean up after your dog! It’s the law.'
Lotte Vester, 'De High Line, van spoorlijn tot stadspark.'
Eelco Keij, ‘Excuse me, are you a registered Democrat?’
André Brands, 'Block Parties in Brooklyn.'
Reinier Prijten, 'Alle ogen op liefdadigheid.'
Rutger van den Hurk, 'Kunstzinnig onder de grond.'
Maarten Stienen, 'Goed zijn mag!'
Reinier Prijten, '"Thuis" in New York.'
Rutger van den Hurk, 'Ready, willing and able.'
Heleen Mees, 'Sexuele intimidatie op de werkvloer.'
Hans Anker, 'AMBER alerts'.
Maarten Stienen, 'Burgerluchtvaartbeveiliging.'
André Brands, 'CFA-instituut leidt op tot fondsbeheer.'
Lotte Vester, 'Slotinterview Lodewijk Asscher.'

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten