S&D nummer 2

Column Wimar Bolhuis - Die tijd komt nooit meer terug?
Column Menno Hurenkamp - Bevrijd van de gezelligheid
Lara Wolters - Per direct gezocht: solidariteit binnen de Europese familie
Jan Marinus Wiersma & Camiel Hamans - De transformatie van Midden- en
Oost-Europa

Werk, werk, werk?
Patricia van Echtelt - Vijf jaar Participatiewet
Anja Eleveld - Waar is de menselijke maat in de Participatiewet?
Paul van der Aa - Naar een realistisch activeringsbeleid van kwetsbare groepen
Gijs van Dijk - Kiezen voor een fundamenteel andere benadering van werkloosheid

Losse artikelen
Wim Derksen - Na corona
J.Th.J van den Berg - Herstel, vernieuw en verbreed de bestaanszekerheid
Josette Daemen - De politieke filosofie van de zekerheid
Column Marijke Linthorst - Meer geld naar de zorg
A. L. Snijders -  Oudoom

Download S&D als EPUB bestand

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Oudoom

A.L. Snijders - Mijn oudoom Jaspik Snijders is een liefhebber en kenner van de dichter Kavafis (1863 - 1933), die werd geboren in Alexandrië en daar ook stierf. Hij was een dichter die na z’n dood wereldberoemd werd en nog steeds is. Mijn oudoom is een man die me graag onverwacht een bezoek brengt. Gisteren, 4 april, stond hij voor m’n deur die ik aanvankelijk niet voor hem opende.

Column - Meer geld naar de zorg

Marijke Linthorst - Opeens staan ze in het middelpunt van de belangstelling, de zorgmedewerkers. En natuurlijk, de crisis maakt de omstandigheden waarin zij hun werk moeten verrichten extra zwaar. Maar de aard van hun inzet is niet wezenlijk veranderd. Op zorgpersoneel wordt al jaren een beroep gedaan om nog een ‘tandje bij te zetten’.

De politieke filosofie van zekerheid

Josette Daemen - Na de verkiezingen van 2017 lanceerde de PvdA een campagne waarin ‘zekerheid’ centraal staat. Dat begrip is veel meer dan slechts een marketingidee. Wat leert de filosofie ons over ‘zekerheid’ en wat kan de politiek daarmee?

Herstel, vernieuw en verbreed de bestaans-zekerheid

J.Th.J. van den Berg - De gevolgen van de huidige crisis zullen wereldwijd nog wel een tijd voelbaar blijven. Juist nu is het belangrijk onze grondwaarden overtuigend gestalte te geven. De overheid mag dan diepe zakken hebben, we moeten niet vergeten hoe die diepe zakken zijn ontstaan en hoe hoog de prijs is geweest die daarvoor in recente jaren door de bevolking is betaald.

Na corona

Wim Derksen - Wim Derksen wil desgevraagd best vooruitblikken op de tijd dat het coronavirus onder controle is, maar dan wel in de vorm van vragen die we niet moeten vergeten te stellen. Hij kan het niet laten toch ook een paar voorspellingen te doen: ‘Ik verheug me op alle nieuwe kennisdirecties die de komende jaren weer binnen departementen zullen ontstaan.’

Kiezen voor fundamenteel andere benadering van werkloosheid

Gijs van Dijk - De Participatiewet is mislukt. Al die sancties, verplichtingen en negatieve economische prikkels werken averechts. Met een paar technische verbeteringen alleen lossen we dit niet op. De benadering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet radicaal anders: niet uitgaan van wantrouwen, maar van vertrouwen.

Naar een realistisch activeringsbeleid voor kwetsbare groepen

Paul van der Aa - Als een inclusieve samenleving ons doel is, moeten we niet langer proberen alle werklozen met drang en dwang aan het werk te krijgen. Dat is namelijk niet realistisch. Het is tijd voor een meer ontspannen omgang met werkloosheid. Maatschappelijk meedoen kan ook op andere manieren dan via betaald werk.

Waar is de menselijke maat in de Participatiewet?

Anja Eleveld - Een van de middelen die gemeenten kunnen inzetten om werklozen te laten re-integreren op de arbeidsmarkt is een werkstage. Bij de huidige uitvoering van werkstages wordt echter nauwelijks maatwerk geleverd. Alle regie bij de werkzoekende zelf is weggenomen. Dat kan beter, laat ook de praktijk uit Duitsland, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden zien.

Vijf jaar Participatiewet

Patricia van Echtelt - Eind vorig jaar publiceerde het SCP de Eindevaluatie van de Participatiewet. Er was veel over te doen: voor veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is het moeilijker geworden om betaald werk te vinden. Patricia van Echtelt, een van de auteurs van het rapport, verklaart de uitkomsten van de evaluatie en geeft belangrijke adviezen voor de toekomst.

De transformatie van Midden- en Oost-Europa

Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans - Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur maakt de EU een verdeelde indruk. Er is ruzie tussen Oost en West over monetair beleid, migratie en over de rechtsstaat. De kiem voor deze conflicten is gezaaid in de jaren negentig van de vorige eeuw. Daarvan leren we dat we democratische en sociale problemen altijd samen moeten aanpakken.

Per direct gezocht: solidariteit binnen de Europese familie

Lara Wolters - De coronacrisis heeft heel wat heilige huisjes van rechts omvergeblazen. Enorme overheidsuitgaven blijken mogelijk, de publieke sector beleeft een herwaardering en er is een rem gezet op ongebreideld consumeren, produceren en exploiteren. Maar het verleden leert dat we na een crisis niet zomaar tot een duurzamer, crisisbestendig model komen.

Column - Bevrijd van de gezelligheid

Menno Hurenkamp - De samenleving is wezenlijk ongezellig. We leven in een lotsgemeenschap, omdat we onze medeburgers niet uitgekozen hebben. Zo’n gemeenschap vergt onderhoud maar ook een zekere social distancing. Er zijn dus regels nodig om onderling verkeer te garanderen én voor iedereen dragelijk te houden. De rechtsstaat en de verzorgingsstaat regelen die afstand. 

Column - Die tijd komt nooit meer terug?

Wimar Bolhuis - In deze coronacrisis vliegen de vergelijkingen met de oliecrisis uit 1973 ons om de oren. Zo ook de historische uitspraak ‘die tijd komt nooit meer terug’. Maar is dat echt zo? Gaan de maatschappij, de samenleving en de economie van ons land door deze crisis blijvend veranderen? Ik hoop het van harte. Alleen moet de politiek hiervoor wel het ijzer smeden als het heet is. Nu!

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl