S&D nummer 3

Redactioneel - Redactioneel - Lange geschiedenis en zeer korte verhalen
Column Bram van Welie - Bedenk goed wat je met de NPO-gelden doet

Frans Verhagen - De VS van Biden: lessen van een oude man
Bram van Welie & Annemarieke Nierop - Interview met Gert Biesta: Goed onderwijs gaat over meer dan rekenen en taal

Toekomststrategieën voor de sociaal-democratie
Matthijs Rooduijn - Something old, something new, nothing borrowed, nothing blue
Philip van Praag - Linkse samenwerking: niet zonder de SP
Rodrigo Fernandez & Angela Wigger - De noodzaak van een radicaal links antwoord op het neoliberale kapitalisme
Tony Blair - Zonder radicale vernieuwing zal Labour het niet redden
Column Klara Boonstra - Over arbeiders, wakkere jongeren en solidariteit

Over beginselen Luna Koops - Respect is het fundament van een sociaal-democratische samenleving
Flip de Kam, Wimar Bolhuis & Jasper Lukkezen - Nieuwe uitgangspunten voor het begrotingsbeleid

Rudy Rabbinge & Joost van Kasteren - Mansholt 2.0: combineer ecologische inzichten en moderne technologie
Eric Brinckmann - Vertrouw niet op megatrends: natuur is meer dan handelswaar

A.L. Snijders - Zware Dobber

 

Download S&D als EPUB bestand

E-pub SenD3 (4.62 MB)

U kunt dit nummer van S&D downloaden als ebook en lezen op uw computer met bijvoorbeeld iBooks of Adobe Digital Editions.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten