Social investment, labour market reform and intergenerational inequality

This substantial new publication by Policy Network, the Wiardi Beckman Stichting and the Foundation for Progressive European Studies (FEPS) brings together 15 of the most eminent thinkers in the field to provide new direction on these issues. It marks a joint contribution to the Amsterdam Process and Next Left research programmes on the future of European social democracy.

A decade into the new century, Europe is beset by a striking mood of social pessimism. The post-war baby boomer generation harbours real fears about the future, as it looks like life will not be as good for their children as it was for them.

Such anxiety presents a particularly de-habilitating political problem for social democracy, for whom the promise of social progress has always been a powerful electoral rallying call, with education, aspiration and social mobility occupying centre-stage.

But in the minds of many across Europe, this contract no longer holds. Rather, a populist scepticism toward established politics, the aftermath of the near collapse of the financial capitalist system, and a centre-right which seeks to capitalise on the successes of the social democratic legacy while playing the card of ‘economic competence’ now sets the boundaries of debate.

Coming back as the parties of social and economic progress requires new ideas and political narratives for our times, but it first requires solid building blocks on which to situate a 21st century vision of social progress. It is here that this volume contributes with papers on social investment and the European welfare state; the workplace and labour market; and social protection and intergenerational inequality.

Preface - The Amsterdam Process
Olaf Cramme, Policy Network, Rene Cuperus, Wiardi Beckman Stichting & Ernst Stetter, FEPS

Politics, social cohesion and re-energising citizenship

Anti-politics, social progress and re-energising citizenship
Gerry Stoker, University of Southampton

Making progress a meaningful concept
Alfred Gusenbauer, FEPS

European social models and the challenge of social cohesion
Patrick Diamond, Policy Network

Social investment

Social investment is in jeopardy
Anton Hemerijck, VU University Amsterdam

Priorities for a social investment welfare state
Bruno Palier, Sciencies Po Paris

The politics of progress and an EU Social Investment Pact
Frank Vandenbroucke, Belgian Senate

Economic competence and the social investment state
Anke Hassel, Hertie School of Governance & LSE

The labour market and workplace

Changes in the world of work
Alan Manning, LSE

Delivering on valid labour market policies
Werner Eichhorst, Institute for the Study of Labour (IZA), Bonn

Hidden depression in the workplace
Frans Becker & Pim Paulusma, Wiardi Beckman Stichting

The workplace and industrial democracy in the post-crisis age
Hannah Jameson, Involvement and Participation Association (IPA)

Intergenerational inequality

Allying generations and modernising social protection
Karen Anderson, Radboud University Nijmegen

The 21st century pension dilemma
David Natali, European Social Observatory, Brussels

Generational justice and social trust in an ageing society
Anna Hedborg, Swedish Social Democrat’s Social Inquiry Committee

Generational equity and the smoke screen of National Accounts
Thomas Lindh, Institute for Futures Studies, Stockholm

-> lees de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten