De Franse oud-voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors was een warm pleitbezorger van de Europese eenwording. Wat hem betreft waren economische en sociale integratie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met lede ogen ziet hij aan dat de nadruk op de economie is komen te liggen.

Jan Cremers schreef in de recente WBS Europafonds-publicatie'Voorbij de retoriek, sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken' over de missie van Delors. Voor het tijdschrift ‘Zeggenschap’ bewerkte hij dat hoofdstuk tot onderstaande bijdrage.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers