Op 22 december 1977 kwam een aantal mensen bij elkaar in de huiskamer van Wouter Gortzak aan de Van Okeghemstraat in Amsterdam. Op wiens initiatief was dit gebeurd? Misschien was het een initiatief van Bart Tromp, die toen net aanzien had gekregen als kritisch volger van de PvdA door zijn geruchtmakende artikel in Socialisme & Democratie over de ‘illusies van de aktiepartij’. Of van Wouter Gortzak, de toenmalige directeur van de Wiardi Beckman Stichting, die in die tijd een uitvoerig en kritisch discussiestuk schreef naar aanleiding van de kater over het mislukken van het tweede kabinet Den Uyl.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers