Zeventien succesverhalen uit de V.S.

Amerikaanse toestanden: daar waarschuwden politici van de PvdA toch altijd voor als het CDA en de VVD weer eens aan het minimumloon zaten te morrelen? En inderdaad: er valt veel negatiefs over het overheidsbeleid in de VS te vertellen. Maar er is ook een andere kant: in een bruisende en inspirerende stad als New York, maar ook op federaal niveau, zijn tal van oude en nieuwe beleidsinitiatieven te vinden die het navolgen waard zijn.

Leden van de PvdA-afdeling New York grepen de pen en presenteren, met destijds de Amerikaanse presidentsverkiezingen in zicht, een aantal succesverhalen (en één voorbeeld hoe het niet moet - voor het tegenwicht). Van de 311 Citizen Service Center tot positieve acties; van de daklozenzorg tot de Amerikaanse Tabaksblat; van speelplaatsen in New York tot het gebruik van jong talent in het American Football.

Inhoudsopgave:
5 Voorwoord
9 Inleiding - Heeft Amerika nog iets links te bieden? Interview met Ad Melkert door Lotte Vester
17 Het 311 Citizen Service Center door Hans Anker
23 Tabaksblat loopt stage in Amerika door Reinier Prijten
27 Business Improvement Districts door Eelco Slagter
33 Rolstoelliften op bussen in New York door Reinier Prijten
37 Positieve actie zorgt voor diversiteit door Heleen Mees
41 De Bryant Park Reading Room - gratis openluchtbibliotheek door Hans Anker
45 Geld en kunst in Amerika en Nederland door Reinier Prijten
49 New York Cares door André Brands
53 Leeftijd taboe op Amerikaans c.v. door Reinier Prijten
57 Californië: vier conclusies over marktwerking en deregulering door Bart Oosterhuis
61 Een Caucus a la Hollandaise door Rick Slettenhaar
65 Daklozenzorg in New York door André Brands
69 Parkpoortjes en de Antiquities Act door Reinier Prijten
71 American Football scoort met 'draft' door André Brands
75 New Yorkse rookwet: schrikbeeld voor Nederland door Reinier Prijten
79 Speelplaatsen in New York door Hans Anker
83 My Neighbourhood Statistics door Eelco Slagter

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten