Door: Meike Bokhorst
Redactielid S&D, projectleider armoede bij De Nationale ombudsman, senior onderzoeker Universiteit Utrecht en senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR

Door alle aandacht voor linkse samenwerking dreigt de beeldvorming te veel gericht te zijn op de partijen zelf en te weinig op de mensen voor wiens belang de partijen opkomen. Door er zoveel en zolang over te praten, keert de energie naar binnen en haken er kiezers af. Dat gratis advies kwam uit onverwachte hoek van voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in een podcast van zijn nieuwe adviesbureau. Zeg ook niet als lijsttrekker dat je geen tussenpaus bent. Daarmee bevestig je dat beeld juist. Dat werkt hetzelfde als zeggen dat je niet liegt of draait. Ga nooit mee in het frame van de tegenstander. Maar daar luisteren ze vast niet naar, voegde hij er relativerend aan toe. Toch zou dat onverstandig zijn, niet luisteren. Een linkse jongen met een rechts levensgevoel, zo typeerde De Rudi & Freddie Show Dijkhoff ooit.

Kiezers willen dat politici bezig zijn met hun problemen en niet met zichzelf of hun partij. De problemen van mensen zijn ook te groot om te lang met jezelf bezig te zijn. De aarde warmt op, er is oorlog, de energierekening en inflatie stijgen, er zijn te veel mensen voor de woningmarkt en te weinig voor de arbeidsmarkt. Klimaat en geopolitiek raken iedereen, maar sommige groepen harder dan anderen. Dus is meer internationale solidariteit nodig met mensen in nood. Kostenstijging is voor niemand leuk, maar voor mensen rond het minimum raakt dat hun bestaanszekerheid. Dus is meer nationale solidariteit nodig met mensen in het rood. Schaarste in publieke voorzieningen is voor velen lastig, maar sommigen zijn meer afhankelijk van de publieke zaak dan anderen. Dus is een sterke overheid nodig voor collectieve goederen en publieke diensten.

In plaats van praten over samenwerking, kunnen we beter samenwerken aan een groenrode agenda. Hoe zorgen we dat de mensheid het einde van de eeuw haalt, terwijl we ook zorgen dat mensen het einde van de maand halen? Of vanuit het perspectief van de Amsterdamse fixbrigade: hoe zorgen we dat we slecht geïsoleerde woningen verduurzamen, terwijl we de energierekening in energiearme huishoudens verminderen?

De taak van een roodgroene ledenpartij is om organisaties met oplossingen en mensen met problemen samen te brengen. Hoe sterker het politiek-maatschappelijk netwerk, hoe breder de inbedding in de haarvaten van wijken en dorpen. Maar in veel wijken en dorpen zijn rode noch groene leden noch kiezers te bekennen.

De vraag is dus niet alleen met wie, maar ook voor wie we harder gaan lopen. Wie zich in de groenrode agenda herkent, kan meedoen. Een groenrode partij is een inclusieve beweging. In de eerste plaats zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten alle mensen voor wie we het doen. Zo kampen statushouders in Nederland met flinke financiële problemen, taal- en arbeidsmarktachterstanden. Voor hen springen we op de bres. Maar bij de Amsterdamse fixbrigade zijn het de statushouders met technische achtergrond, die onder leiding van een hoofdfixer het vak en de taal leren. Ook een groenrode partij moet politiek maken met de mensen voor wie die politiek bedoeld is.

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten