Door: Sandra Doevendans
Statenlid voor de PvdA Noord-Holland, auteur van het boek ‘Schone lei, krachtige verhalen en praktische tips om uit de geldzorgen te komen’

Mensen met schulden krijgen van minister Dekker van Rechtsbescherming een bijzonder kerstcadeau voor het nieuwe jaar. In januari 2021 verhoogt hij de tarieven van gerechtsdeurwaarders met gemiddeld 16%. Het gaat om miljoenen aan extra deurwaarderskosten. De vereniging van schuldhulpverlening waarschuwde de minister dat mensen hierdoor alleen maar dieper in de problemen komen.

Dit beleid vergroot de schuldenindustrie en de prikkel om zoveel mogelijk te verdienen over de rug van schuldenaren. Dit kabinet geeft miljarden uit om te zorgen dat bedrijven en zzp’ers niet verdrinken tijdens de coronacrisis. Hoe kan het kabinet juist nu mensen met schulden nog meer op kosten jagen en de stressknop bij hen nog harder indrukken?

Het systeem rondom schuldhulp is vaak traag. Schuldeisers kunnen schuldenaren nog steeds bestoken met brieven en dwangbevelen als zij al in de schuldhulpverlening zitten. Dit zorgt ervoor dat mensen zich soms letterlijk verstoppen in hun eigen huis. Vooral de no cure no pay-afspraken vergroten de kans dat schuldeisers doorgaan met innen, ook nadat hulpverlening is gestart. Deurwaarders krijgen immers alleen betaald als ze geld innen.

Zelf heb ik na het verkopen van mijn café grote schulden overgehouden. Ik heb er meer dan twaalf jaar over gedaan om alles af te betalen. Twaalf lange jaren van overleven en stress. In al die jaren sprak ik er weinig over. Ik schaamde mij enorm. Ik had behoefte aan rust en overzicht en heb dat zelf georganiseerd door afspraken te maken met de schuldeisers. Dat was niet makkelijk. Niet iedereen werkte mee.

Nadat ik schuldenvrij was, wilde ik onderzoeken wat er beter kan in de schuldhulpverlening. Op het hebben van schulden rust een taboe. Mede daardoor duurt het gemiddeld vijf jaar voordat mensen hulp zoeken. De samenleving ziet schulden vaak als een individueel probleem en er leven nogal wat vooroordelen rondom schuldenaren.

Een van de grootste problemen van mensen met schulden is dat financiële stress zoveel impact heeft dat ze vaak verdrinken in hun emoties. Ze kunnen als het ware niet meer helder nadenken en daardoor niet altijd de juiste beslissingen nemen. ‘Watertrappelen en net niet verdrinken’ omschrijft een van de ervaringsdeskundigen die ik sprak het leven met schulden.

In de velen gesprekken die ik voerde over schulden kwam naar voren dat mensen in de schulden behoefte hebben aan een ‘pauzeknop’, waarbij alle aanmaningen en incasso’s automatisch op pauze gezet worden op het moment dat mensen met problematische schulden hulp zoeken. Zo krijgen mensen rust, lopen kosten niet nog verder op en kunnen ze de weg naar een schone lei, die soms nog jaren kan duren, beter afleggen.

De Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman kondigde vorige maand al plannen aan voor zo’n pauzeknop. Haar aanpak bestaat uit drie pijlers. Problemen voorkomen, schulden klein houden en snel oplossen. Dit beleid moet zo snel mogelijk ook landelijk worden ingevoerd. Zodat mensen weer lucht, overzicht en toekomstperspectief krijgen.

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten