Sociaal-democratie, terrorismebestrijding en burgerschap

Het rapport 'De bedreigde rechtsstaat' is op 3 september 2007 aangeboden aan de staatssecretaris van Justitie, mevrouw N. Albayrak. Het rapport is het resultaat van een studie van de werkgroep rechtsstaat en sociaal-democratie van de WBS.

De werkgroep rechtsstaat en sociaal-democratie heeft zich, onder leiding van de heer Hugo Fernandes Mendes, gebogen over de ontwikkeling van de rechtsstaat in de afgelopen jaren. Wetgeving op het gebied van burgerschap en terrorismebestrijding heeft - zo blijkt uit de reactie van leden van zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer - in eerste instantie vragen opgeroepen over het rechtsstatelijke karakter ervan.

De commissie heeft een aantal van deze casus aan een nader onderzoek onderworpen en bekeken hoe deze casus en de ontwikkeling in meer algemene zin zich verhouden tot het sociaal-democratisch gedachtegoed op het gebied van de rechtsstaat.

Als u 'De bedreigde rechtsstaat' wilt bestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via [070] 26 29 720 of info@wbs.nl. Als wij het boek op voorraad hebben, dan zijn de totale kosten 5 euro (inclusief verzendkosten). 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl