Op het moment dat ik dit schrijf lijkt de mogelijkheid dat Leefbaar Nederland, met Pim Fortuyn als lijsttrekker, bij de komende verkiezingen een groot aantal zetels haalt verdwenen. Hoe positief dat ook mag zijn, aan deze ontwikkeling kleeft één groot gevaar: dat de gevestigde partijen, inclusief de PvdA, opgelucht ademhalen en overgaan tot de orde van de dag. Het feit dat een protestpartij 20 tot 22 zetels zou kunnen halen zou voor iedere politieke partij reden moeten zijn voor grondig zelfonderzoek. Waar komt het verzet, de weerzin, tegen de gevestigde partijen vandaan?

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers