Het onderwijs mag zich op dit moment in een grote maatschappelijke belangstelling verheugen. Veel mensen vinden dat de kwaliteit van het onderwijs ernstig te wensen overlaat. In het verlengde daarvan komt de vraag op of de inrichting, financiering en organisatie van het onderwijs nog wel zijn toegesneden op de eisen van deze tijd. Voor de PvdA is onderwijs niet alleen altijd een belangrijk item geweest, de PvdA is in de afgelopen jaren ook nauw betrokken geweest bij de feitelijke vormgeving van het onderwijsbeleid. Al met al reden genoeg om terug te blikken op wat ons voor ogen stond, wat daarvan terecht is gekomen en hoe het nu verder moet.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers