Grote gemeenten krijgen op indringende wijze te maken met massawerkloosheid en de gevolgen daarvan. De onderzoekers van Sein-post, centrum voor stedelijke processen, brengen in Eindpunt baan de aard en omvang van de problemen in beeld. 

En er worden oplossingen aangereikt. In een tiental onderzochte gemeenten hebben gemeentebestuurders, ambtenaren en arbeidsbureaus al ervaringen opgedaan met projecten die een bijdragen leveren aan het verminderen van de problematiek rond hoge percentages werklozen.

Er zijn echter radicaler oplossingen nodig. Gemeenten zouden de kans moeten krijgen uitkeringsgeld om te zetten in werk. Werk dat nu blijft liggen: het veiliger maken van de steden, versterken van de maatschappelijke zorg, verbeteren van het stedelijk milieu.

Werklozen - en in de eerste plaats langdurig werklozen - moeten een werkcontract krijgen aangeboden, waarin werk en scholing worden gecombineerd. Samenwerkend met anderen, zouden de gemeenten een belangrijke rol moeten krijgen, om de huidige garantie op inkomen in de toekomst om te zetten in een werk-garantie.

Eindpunt baan is niet een nieuw werkgelegenheidsplan. Het schetst de contouren voor plannen die ter plaatse kunnen worden bedacht en uitgewerkt. Met als eindpunt een baan voor de mensen die nu zonder zitten.

Download Eindpunt baan hier in PDF

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl