November 2021 verzamelde de WBS hartenkreten van maatschappelijke organisaties. We vroegen naar hun doelstellingen, welke hobbels daaraan in de weg staan en wat linkse en/of progressieve politieke partijen gezamenlijk kunnen doen om die hobbels weg te nemen. Hieronder leest u de hartenkreet van Extinction Rebellion.

Het IPCC-rapport van 2021 vertelt een afschrikwekkend verhaal met een duidelijke conclusie: klimaatneutraal in 2050 is een doodvonnis voor miljoenen mensen, waarvan de meesten in het mondiale zuiden leven. Dat betekent dat juist die mensen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaat- en ecologische crisis, het hardst worden geraakt. Zij verliezen hun leefomgeving, leefwijzen en levens door westers kapitalisme. Extinction Rebellion eist klimaatrechtvaardigheid voor iedereen. Nederland moet klimaatneutraal zijn in 2025 om verdere klimaatchaos en diep onrecht te voorkomen.

De politiek heeft ons, inwoners van Nederland, teleurgesteld. Wij hebben gestemd, petities getekend en meegelopen in demonstraties. Wij hebben de wetenschap aan onze kant. Wij zijn het, waar de politiek om moet gaan! Toch blijkt keer op keer dat de lobby van de fossiele industrie sterker is dan de belangen van gewone mensen. De politiek verschuilt zich achter polderen, pappen en nathouden, waardoor klimaatverandering is uitgegroeid tot een klimaatcrisis.

Na jaren falend klimaatbeleid wacht Extinction Rebellion niet langer. De crisis is nu. Wij nemen het heft in eigen hand. Met massale burgerlijke ongehoorzaamheid stellen wij eisen aan de overheid. Wij verstoren het publieke leven, zodat we eindelijk worden gehoord. Extinction Rebellion eist dat de politiek eerlijk is over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen, dat zij doet wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen naar netto nul in 2025, en dat zij burgers laat beslissen over een rechtvaardige transitie door middel van een burgerberaad.

Hoewel linkse en progressieve partijen de ernst van de klimaat- en ecologische crisis benoemen, gaan zij mee in het rechtse frame dat klimaatneutraal in 2050 afdoende is. Een dodelijke fout! Extinction Rebellion erkent dat verandering lastig is in een land waar rechtse partijen de boventoon voeren. Toch mag dat nooit een reden zijn om rechts naar de mond te praten. Wie het meest recente IPCC-rapport leest, weet dat het Parijs-akkoord failliet is: klimaatneutraal in 2050 verhit de aarde met veel meer dan 1,5 graad.

Het is tijd om de waarheid te vertellen. Radicaal en nietsontziend. Het is tijd om te hameren op netto nul in 2025. Iedere dag opnieuw. Het is tijd om burgers te laten beslissen door middel van een burgerberaad. Verregaand en bindend. Het is tijd om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland begrijpt wat klimaatrechtvaardigheid is, tijd om zij aan zij te staan en de noodtoestand waarin wij ons bevinden het hoofd te bieden. Het is tijd dat linkse en progressieve partijen deze taken serieus nemen.

Extinction Rebellion is haar geloof in de politiek verloren, maar zij weet ook dat de politiek haar nodig heeft. Onze acties vallen op. Zij maken de klimaatcrisis onderwerp van het publieke debat en zorgen dat de urgentie gevoeld wordt. Politici kunnen dat effect versterken. Het recept daarvoor is simpel: wees eerlijk, doe wat nodig is en laat burgers beslissen. Jongeren hebben laten zien dat zij dat begrijpen. Nu politici nog.

Juno Blaauw en Eva Rovers,
Extinction Rebellion

Klik hier voor meer hartenkreten van maatschappelijke organisatie.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers