Ongeveer twintig jaar geleden werd, op basis van een advies van een commissie onder voorzitterschap van Jos van Kemenade, de kandidaatstelling in de PvdA voor de Tweede Kamer (en ook voor de Eerste Kamer) gecentraliseerd. Voortaan zou het partijbestuur, desgewenst geholpen door een kandidaatstellingscommissie, een voorstel doen aan het congres en dat kon dan de lijst vaststellen.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers