Onlangs verkondigde Wouter Bos in zijn Den Uyl-lezing dat publieke belangen beter moeten
worden afgeschermd van de woeste krachten van de markt. Verstandige woorden, die ik van harte onderschrijf. Elders in deze s&d voorspelt mijn collega-redacteur Rutger Claassen dat bij de heroverwegingsoperatie van het kabinet meer marktwerking in de publieke sector zeker als optie naar voren geschoven zal worden. Daar moet de PvdA niet aan meewerken, waarschuwt hij.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers