Een muffe lucht kletst in mijn gezicht.
Alles hier wil met mij mee, weg uit deze hel
van statisch smachten: vijf bordjes met een haan erop (twee
hebben rafelranden), een droogrek dat al roestig wordt,
een schemerlamp die snoerloos staat te snikken.

Ik til iets op, zet het weer neer. En alles wat ik zie
stemt mij melancholiek: het pennenbakje met het stof
van jaren, de eierdopjes (één zonder voet), de gehaakte schildpad
op de leren poef. De kleding ademt flatlucht uit, een teddy
ligt te treuren in een hoek en ik til hem op en leg hem terug.

Een tweede gangpad brengt mij identieke spullen, vazen,
vazen, vazen overal en geen stelen die zij ooit zullen omarmen.
Er staan piano’s (zwart en bruin), hockeysticks en parasols met
franje. Een kinderbedje, leeg en wit. En veertien laarzen
in verschillende formaten. De zon schijnt en het regent,
het regent in mijn hart om jou. Om alles. Om de doos
die ik heb weggebracht. Ik hou zo van je.

Myrte Leffring (1973) is dichter, redacteur en programmeur. Zij publiceerde de bundels 'Om je schouders hang ik de nachten' (2015) en 'De tere bloemen van het verstand' (2016). In 2019 verschijnt haar derde dichtbundel. Haar werk werd positief ontvangen:

‘Een uitgesproken gevoelige stem, zonder modieuze grauwheid’ — Jozef Deleu
‘Leffrings taal is licht, ritmisch, muzikaal, laat soms wat Gorter klinken’ — Janita Monna, Trouw


www.wolkenvankrijt.nl

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten