Sinds een jaar of vijf wordt in de PvdA het instrument van de ledenraadpleging gebruikt. Meer dan tien jaar lag het ongebruikt in de gereedschapskist van de reglementen, tot het door toenmalig voorzitter Ruud Koole werd ingezet om na het aftreden van Ad Melkert een nieuwe politiek leider te laten kiezen. Dat leverde toen niet alleen Wouter Bos op als lijsttrekker voor de verkiezingen van januari 2003, maar vooral ook nieuw elan voor de partij.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers