In een parlementaire democratie als de Nederlandse is een gezonde partijdemocratie een basiseis die aan elke politieke partij mag worden gesteld. Met dit uitgangspunt neemt Arie de Jong de PvdA de maat. Ledenparticipatie, de beschikbaarheid van informatie, de balans tussen macht en tegenmacht, kandidaatstellingscommissies en ledenraadplegingen — vele facetten passeren de revue. De Jong ziet zeker ruimte voor verbetering: ‘Op papier is de partijdemocratie in de PvdA overwegend goed geregeld. De praktijk stemt echter tot somberheid.’

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers