Het PvdA-congres van 11 juni staat voor een deel in het teken van de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Wat het congres ook beslist, de zoektocht naar linkse samenwerking duurt nog wel even voort. Een onderdeel daarvan is het rapport Vrolijke noodzaak dat een groep wetenschappers schreef op verzoek van het partijbestuur en dat te vinden is in dit nummer van S&D.

Door: Esther-Mirjam Sent
Partijvoorzitter PvdA

In zijn rapport Op de Toekomst waarschuwt Paul Depla voor de versplintering – of in zijn woorden de Netflixisering - van de politiek. Het aanbod om uit te kiezen lijkt bijna oneindig. Een steeds verdeeldere samenleving mag op de politieke markt kiezen uit allerlei partijen die unieke niche producten aanbieden. Brede volkspartijen als de PvdA die juist een brug willen slaan tussen groepen in de samenleving hebben het hierdoor zwaar.

Het verleden leert dat onze oplossing tegen verdeeldheid en versplintering altijd het bundelen van onze krachten is geweest. Of het nu het schaduwkabinet-Den Uyl en het gemeenschappelijke programma Keerpunt 1972 is, of onze Mient Jan Faber die alle progressieve krachten massaal naar het Malieveld en Museumplein wist te brengen in de strijd tegen kernwapens, of Lilianne Ploumen en Jesse Klaver die zich in de kabinetsformatie niet uit elkaar lieten drijven door de VVD en het CDA.

Het zijn enkele voorbeelden van hoe we de handen ineenslaan. Niet altijd in dezelfde vorm. En de ene keer succesvoller dan de andere. De afgelopen tijd heb ik tijdens meerdere bijeenkomsten in het land veel van de leden gesproken. Centraal stond de vraag hoe we dit keer de krachten kunnen bundelen. Daarbij heb ik verschillende opvattingen gehoord over de wijze waarop PvdA en GroenLinks samen moeten werken, nu en in de toekomst.

Maar er is ook een rode draad te ontdekken. Overal hoorde ik dat het in tijden van politieke versplintering wordt toegejuicht dat PvdA en GroenLinks elkaar opzoeken. Omdat we door de krachten te bundelen polarisatie tegen kunnen gaan en vooruitgang mogelijk maken.

We werken samen omdat we weten dat Nederland toe is aan een andere, eerlijkere koers. Waarbij linkse en progressieve politiek de koers uitzet en de toekomst van ons land vormgeeft. Zodat werken weer gaat lonen en vermogensongelijkheid wordt aangepakt. Zodat de zekerheid van een betaalbare woning en een steuntje in de rug als het tegenzit er weer voor ons allemaal is. Waarbij we de planeet redden door vervuilers aan te pakken en duurzame energie bereikbaar te maken voor iedereen. 

Op ons congres van 11 juni spreken we over een mogelijke volgende stap in de samenwerking: het vormen van een sterk links blok in de Eerste Kamer door na de verkiezingen één fractie met senatoren van PvdA en GroenLinks te vormen. Het partijbestuur ziet dit als een nieuwe kans om de balans in de politiek te doen omslaan. Om onze kracht, ideeën en visie te verbinden zonder onomkeerbare stappen te nemen.

Natuurlijk is het laatste woord hierover aan de leden. Maar wat de keuze tijdens het congres ook is, onze verkenning naar onze toekomstige samenwerking is daarmee niet ten einde. Die zoektocht zullen we gezamenlijk aangaan. Op basis van onderlinge verhalen, objectieve vaststellingen en wederzijds vertrouwen. Daarom heb ik een groep wetenschappers gevraagd om de voor- en nadelen van verschillende vormen van samenwerking in kaart te brengen. Het rapport Vrolijke noodzaak: stappenplan voor linkse samenwerking vindt u in deze editie van S&D.

Ik kijk uit naar alle gesprekken die we de komende tijd zullen hebben. Met als stip op de horizon de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het doel van die verkenning is voor mij duidelijk. Op de politieke markt hebben wij de mooiste en meest aantrekkelijke kraam van alle partijen. Niet omdat we voor ieder wat wils aanbieden. Maar omdat iedereen een eerlijke en rechtvaardige samenleving wil.

download hier het rapport vrolijke noodzaak

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten