November 2021 verzamelde de WBS hartenkreten van maatschappelijke organisaties. We vroegen naar hun doelstellingen, welke hobbels daaraan in de weg staan en wat linkse en/of progressieve politieke partijen gezamenlijk kunnen doen om die hobbels weg te nemen. Hieronder leest u de hartenkreet van Platform Aanvang!

De schadelijkste spin die de kunsten in Nederland heeft moeten verduren is de karakterisering als linkse hobby. Wij roepen u op om onze sector met hand en tand te verdedigen tegen die oh-zo courante, bíjna-komische suggestie. Daarbij zijn er twee archetypes aan te wijzen om u door te laten leiden: de professional en het publiek.

Het publiek is elke Nederlander. Op een manier is elke stemmer een liefhebber. Het gehele electoraat is een kijker, een bezoeker. Het is een democratisch recht dat het gesubsidieerde cultuuraanbod toegankelijk is en aansprekend voor heel Nederland. Geraakt worden door muziek, stilvallen door schoonheid, aan het denken gezet worden door ambacht — dat heeft niks met links te maken.

De professional zorgt voor dat culturele aanbod en heeft daarbij altijd het publiek in het vizier. Voor een toegankelijk en urgent cultuuraanbod is het van belang dat de professional kan bestaan in een volwassen, duurzaam raamwerk. De kunstprofessional is noodgedwongen een beleidstijger geworden. In het huidige klimaat overleeft zij anders niet.

Wij roepen u op om met deze professionals in gesprek te gaan. Laat u door hen informeren en inspireren voor u uw visie op het kunstenbeleid bepaalt. Daar zit de kennis, de ervaring en het vuur. Zij kunnen vanuit de praktijk zien wat er concreet nodig is. Vertrouw erop dat de professionals het systeem kunnen doorzien, versimpelen en klaarstomen voor de toekomst. Dat heeft niks met hobbyisme te maken. In dit neoliberale, hoog-kapitalistische systeem hebben we ons laten verleiden tot de overtuiging dat kunst slechts surplus is. Leuk voor erbij. Een luxeartikel waarvan de belangrijkste toegevoegde waarde niet in geld uit te drukken is.

Maar wat bleef er van ons over toen we ons genoodzaakt zagen thuis te blijven? De ervaring van kijken, van het zijn van publiek, van het ervaren, ergens bij mogen — die ervaringen zijn een essentie van het bestaan. Kunst is het toetje niet, maar het fundament waar de cultuur op kan rusten. Het spreekt de essentie van de menselijke behoefte aan. Onze oproep aan u: zorg voor een ander discours. Strijd voor de professionals en het publiek. Zij hebben u nodig.

Aanvang! is een initiatief voor discussie, informatie en draagvlak over de podiumkunstensector in Nederland.

Platform Aanvang
platformaanvang.tumblr.com

Klik hier voor meer hartenkreten van maatschappelijke organisatie.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers