Het maken van dit nummer van S&D voelde als werken in een parallelle wereld. Terwijl een uiterst en populistisch rechts kabinet steeds echter vorm krijgt, de Europese verkiezingen een donkere schaduw vooruitwerpen, het lijden van burgers in Gaza telkens nóg erger blijkt te kunnen worden en Oekraïne verder in het nauwe komt, proberen we met S&D uit alle macht ons oog op de bal te houden.

Er komen weer nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, wie weet al volgend jaar. En als GroenLinks-PvdA dan in een kabinet komt, dan moet het anders dan voorheen. Anders dan onder Rutte II. Anders dan onder Balkenende IV, anders dan onder de kabinetten-Kok.

Een beetje bijsturen zal niet genoeg zijn. De grip moet terug. Niet alleen op ‘praktische’ zaken als het kunnen realiseren van veel meer betaalbare woningen, het herstellen van de natuur, een toekomst voor de boeren en het tegengaan van ongelijkheid. De grip moet ook terug op de overheid. Die moet er weer zijn voor burgers in het nauw, of dat nu is omdat ze in geldnood zitten, in psychische nood, omdat ze oud en alleen zijn, of juist jong en ongelukkig, of omdat ze gek worden van het geluid van vliegtuigen boven hun hoofd of de vuiligheid van de fabriek om de hoek. We kunnen niet langer tolereren dat de gemeente, provincie en het Rijk wel veel ambtelijke stukken over dit alles produceren, maar geen oplossingen weten te bieden.

Alleen het bijschaven van bestaand beleid zal niet voldoende zijn. Wat anders zou dat zijn dan het bevestigen van een ingezette koers? Hele machtsstructuren zullen anders moeten. Maar hoe? En hoe zijn we zo machteloos geraakt? Die zoektocht ondernemen we in S&D. Onderwerp voor onderwerp. Dit nummer duiken we in de grondpolitiek.

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten