Bestaat er zoiets als een sociaal-democratisch coronabeleid? Volgens Josette Daemen zou dat wel zo moeten zijn. Ze geeft een kader waarmee in coronatijd de inperking van onze persoonlijke, collectieve en morele vrijheid tegen elkaar kunnen worden afgewogen, op basis van sociale en democratische waarden. Het is een doorwrocht filosofisch verhaal met heel praktische implicaties — zeer geschikt om te laten bezinken tijdens het kerstverlof.

Natascha van der Zwan, Arjen van der Heide en Philipp Golka gaan dit nummer van S&D in op het besluit van pensioenfonds ABP niet meer te beleggen in olie, gas en kolen en concluderen dat als we echt de emissies van de fossiele brandstofsector willen verminderen, we dat zullen moeten regelen via sterke wet- en regelgeving. Ton Nijhuis blikt terug op de verkiezingsoverwinning van de SPD en schetst wat ons te wachten staat met het nieuw gevormde Duitse kabinet.

Verder veel artikelen over de PvdA dit nummer: Ruud Koole analyseert de steeds opnieuw oplaaiende strijd tussen degenen die streven naar een ledenpartij en voorstanders van een campagnepartij. Roderik Rekker en Sarah de Lange geven adviezen hoe een oude volkspartij als de PvdA weer jonge stemmers aan zich kan binden en laten daarbij en passant zien dat kiezen voor een succesvolle campagnestrategie niet zonder doordachte
langetermijnvisie gaat. En Reshma Roopram schrijft in de serie ‘Beginselen’ dat een fatsoenlijk bestaan over veel meer gaat dan een eerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen. Het gaat ook over het besef dat we op elkaar zijn aangewezen. 

Matthijs van Neerbos en Henk Nijboer doen drie voorstellen om het vrije kapitaalverkeer aan banden te leggen, ze willen onder andere kapitaalstromen gaan belasten.
Tot slot kunt u het nieuwe jaar optimistisch beginnen met Joris Thijssen, die laat zien hoe een sociaal klimaatbeleid het leven van iedereen beter kan maken en we tegelijk de doelstellingen van Parijs kunnen halen. Dit nummer sluit af met een monoloog uit de theatervoorstelling 'The Poverty Peepshow'.

Kortom: een dik winternummer vol wetenschappelijke analyses en politieke stellingnames.

Mooie feestdagen toegewenst!

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten