Tweede Kamerverkiezingen 2017

Pleidooi voor een bescheiden elite

Europa wordt geteisterd door crises, maar het geloof van het publiek dat er oplossingen vandaan kunnen komen is klein.

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Als de splinters winnen

Ideologische verschillen moet je niet willen overbruggen, daarvan profiteren populisten en splinterpartijen.

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Niet hip of sexy, maar noodzakelijk

Er spreekt zo veel onmacht uit de PvdA over de eigen bestaansgrond, dat je er bang van wordt.

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Vanuit de oppositie bouwen aan een moderne sociaal- democratie

Verandering komt niet door linkse samenwerking. Ook het gedachtengoed en de interne partijorganisatie moeten herzien worden.

De PvdA en het Midden-Oosten

Naar nieuwe samenwerking met de Arabische wereld

De problemen van Europa en de Arabische regio zijn ondeelbaar en onhoudbaar zonder gezamenlijke oplossingen.

De PvdA en het Midden-Oosten

De PvdA, Israël en de Palestijnen: een ongelukkige driehoeksrelatie

Het schijnbaar vanzelfsprekend verbond tussen de joodse gemeenschap en de sociaal-democratie is verdwenen.

Boekessays

Europa van waarde

‘A perfect storm’, zo wordt de situatie waarin Europa zich momenteel bevindt wel omschreven.

Boekessays

Struisvogels zijn we niet, maar onzeker wel

De neiging om wat je onaangenaam vindt niet serieus te nemen is algemeen. Dat onaangename gaat immers vaak gewoon over.

Overige artikelen dit nummer

Peuro

Op 1 februari jongstleden debatteerde de Tweede Kamer over het voorstel voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro, ook w

Overige artikelen dit nummer

Nestgeur uit een spuitbus

Het bestaansrecht van de sociaaldemocratie is de verbinding tussen hoger opgeleiden en la- ger opgeleiden, tussen intellectuelen en werkers, tussen

Overige artikelen dit nummer

Geschiedenis

Mijn zoon laat me de kaart zien, een ontploffing aan wandelingen. ‘Maak jij deze maar’, zegt hij, ‘deze is wel te doen’.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

 

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 91 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

S&D digitaal

> U kunt zich abonneren op de (gratis) online S&D-nieuwsbrief.

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een overzicht per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2016)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik Jan de Boer, Meike Bokhorst, Klara Boonstra, Menno Hurenkamp [hoofdredactie], Ruud Koole, Marijke Linthorst

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl