Inhoudsopgave

- Marijke Linthorst Verschil
- Flip de Kam Het kabinet-Rutte III: Sinterklaas bestaat
- Frans Verhagen De sociaal-democratie moet de PvdA achter zich laten
- Wimar Bolhuis Terug naar de middenklasse
- Menno Hurenkamp Burgers van verdienste
- Harko van den Hende Meer macht voor burgers in de bespiedeconomie
- Dorette Corbey Een zachte Brexit, Nexit, Frexit, Dexit
- A.L. Snijders Cor

Over drie recente boeken van de WBS

- Jan Pronk Drie realiteiten
- Wim Meijer Herstel van het vooruitgangsoptimisme
- Gjalt Huppes Strategische kanttekeningen bij een nieuw regeerakkoord

Overige artikelen dit nummer

Burgers van verdienste

Menno Hurenkamp - Wat gebeurde er toch met ons burgerschap de afgelopen jaren? Het ging in Den Haag wel erg veel over wat de burger moet en weinig over wat de politiek kan. 
Overige artikelen dit nummer

De sociaal-democratie moet de PvdA achter zich laten

Frans Verhagen - Vergeet de linkse fusie vooral en zeur ook niet te veel over gezelligheid, stelt Frans Verhagen. Het is tijd om de sociaal-democratie van de PvdA te redden. 
Overige artikelen dit nummer

Sinterklaas bestaat

Flip de Kam - Het is wrang voor de PvdA. De sociaal-democraten werkten in het kabinet-Rutte II mee aan voor dertig miljard euro ombuigingen en twintig miljard euro lastenverzwaringen, en nu gaan de liberalen en christenen cadeautjes uitdelen. 
Overige artikelen dit nummer

Meer macht voor burgers in de bespiedeconomie

Harko van den Hende - We hebben het amper over big data, en als we er over spreken denken we dat het om privacy gaat. Maar onze geheime levens zijn een ondergeschikt puntje. Big data vormen een enorme zakelijke en daarmee ook politieke macht. 

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

 

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 91 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

S&D digitaal

> U kunt zich abonneren op de (gratis) online S&D-nieuwsbrief.

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een overzicht per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2016)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik Jan de Boer, Meike Bokhorst, Klara Boonstra, Menno Hurenkamp [hoofdredactie], Ruud Koole, Marijke Linthorst

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl