Inhoudsopgave

- Marijke Linthorst Verschil
- Flip de Kam Het kabinet-Rutte III: Sinterklaas bestaat
- Frans Verhagen De sociaal-democratie moet de PvdA achter zich laten
- Wimar Bolhuis Terug naar de middenklasse
- Menno Hurenkamp Burgers van verdienste
- Harko van den Hende Meer macht voor burgers in de bespiedeconomie
- Dorette Corbey Een zachte Brexit, Nexit, Frexit, Dexit
- A.L. Snijders Cor

Over drie recente boeken van de WBS

- Jan Pronk Drie realiteiten
- Wim Meijer Herstel van het vooruitgangsoptimisme
- Gjalt Huppes Strategische kanttekeningen bij een nieuw regeerakkoord

A.L. Snijders

Cor

A.L. Snijders - De jongen heette Cornelis maar werd Cor genoemd. Een eenvoudig milieu, geen boeken, geen klassieke muziek. Een Amsterdams gezin van drie zielen, Cor was enig kind, de vader stukadoor. Ze waren nooit in het Concertgebouw geweest, makkelijk te belopen. Ook het Rijksmuseum kenden ze alleen van buiten. Hun leven veranderde toen de hoofdmeester van de lagere school op een klasse-avond zei dat Cor gemakkelijk gymnasium kon doen, hij was zeer begaafd.
Boeken van de WBS

Strategische kanttekeningen bij een nieuw regeerakkoord

Galt Huppes - Rood-groene politiek voor de 21e eeuw is een ambitieus boek van de Wiardi Beckman Stichting. Het geeft een aanzet hoe op langere termijn duurzaamheid ingepast kan worden in een bredere setting van sociaal-democratische waarden.
Boeken van de WBS

Herstel van het vooruitgangsoptimisme

Wim Meijer - Met een beter idee over werk en arbeidsmarktbeleid zal de PvdA het beter doen. En met meer gevoel voor het verlangen naar vooruitgang in het algemeen zal de sociaal-democratie het ook beter doen. 
Boeken van de WBS

Drie realiteiten

Jan Pronk las Over de grens. De vluchtelingencrisis als reality test, dat dit jaar onder redactie van Monika Sie, Annelies Pilon & René Cuperus verscheen. Vol lof over de inzet en uitwerking, plaatst hij wel vraagtekens bij het idee dat draagvlak nodig is voor migratiebeleid. Draagvlak moet je scheppen.
Column

Verschil

Marijke Linthorst - Een van de opmerkelijkste onderdelen van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is de aandacht voor de Bes-eilanden: ‘Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. Op de eilanden ligt de prioriteit bij het verbeteren van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. Het kabinet is bereid extra te investeren in de eilanden onder de voorwaarde dat goed bestuur en financiële verantwoording op een afdoende niveau is geborgd.’
Overige artikelen dit nummer

Een zachte Brexit, Nexit, Frexit, Dexit

Dorette Corbey - In de meeste Europese landen gaat het slecht met de sociaaldemocratische partijen. De pleidooien voor een Europa dat socialer, groener en meer solidair is, vinden te weinig weerklank. Een nieuwe benadering is nodig: de interne markt moet minder centraal staan, en er moet meer ruimte komen voor eigen en afwijkende keuzes van lidstaten.
Overige artikelen dit nummer

Terug naar de middenklasse

Wimar Bolhuis - De steun van de middenklasse is voor de PvdA noodzakelijk om weer een betekenisvolle factor te worden in het parlement. De WRR gaf een voorzet met een studie naar de middenklasse; nu is het de kunst dat politiek te vertalen.
Overige artikelen dit nummer

Burgers van verdienste

Menno Hurenkamp - Wat gebeurde er toch met ons burgerschap de afgelopen jaren? Het ging in Den Haag wel erg veel over wat de burger moet en weinig over wat de politiek kan. 
Overige artikelen dit nummer

De sociaal-democratie moet de PvdA achter zich laten

Frans Verhagen - Vergeet de linkse fusie vooral en zeur ook niet te veel over gezelligheid, stelt Frans Verhagen. Het is tijd om de sociaal-democratie van de PvdA te redden. 
Overige artikelen dit nummer

Sinterklaas bestaat

Flip de Kam - Het is wrang voor de PvdA. De sociaal-democraten werkten in het kabinet-Rutte II mee aan voor dertig miljard euro ombuigingen en twintig miljard euro lastenverzwaringen, en nu gaan de liberalen en christenen cadeautjes uitdelen. 
Overige artikelen dit nummer

Meer macht voor burgers in de bespiedeconomie

Harko van den Hende - We hebben het amper over big data, en als we er over spreken denken we dat het om privacy gaat. Maar onze geheime levens zijn een ondergeschikt puntje. Big data vormen een enorme zakelijke en daarmee ook politieke macht. 

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2019)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Wiljan Linders [eindredactie]

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl